Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

De toekomst van thuiswonende kwetsbare ouderen: een zorg van nu!

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Kwetsbaarheid herkennen
Domeinoverstijgend samenwerken
De beste zorg blijven bieden

1 miljoen kwetsbare ouderen in Nederland in 2040

Ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Een mooi doel, maar de realiteit is dat thuiswonende (kwetsbare) ouderen vaak meerdere en complexe hulpvragen hebben. Een goede samenwerking tussen het sociaal en verpleegkundig domein is cruciaal.
Kom daarom naar het congres ‘Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen’ op 18 oktober en leer hoe je zowel nu als in de toekomst goede zorg kunt blijven bieden voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Ontmoet én leer van zorgprofessionals uit zowel de (wijk)verpleging, eerstelijnszorg en het sociaal domein. De toekomst van thuiswonende kwetsbare ouderen: een zorg van nu!

Artikel: ‘De ene oudere is de andere niet’

De laatste tien jaar werkt Martin Kat bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Hij trekt daar regelmatig op met teams rond ouderen met ernstige psychiatrische problematiek, en deed onderzoek naar verschillende meetinstrumenten om psychiatrische symptomen bij ouderen te inventariseren.

Damas Weideveld

Zorgondernemer, innovator en wijkverpleegkundige

Marjon van Rijn

Bijzonder lector kwaliteit van ouderenzorg

Azmi Alubeid

Bewegingsagoog

Robbert Gobbens

Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, Hogeschool Inholland
Scroll naar boven