SPREKERS

Piet-Hein Peeters

Dagvoorzitter en journalist
Journalist en leidt veel bijeenkomsten op het gebied van zorg en welzijn. Hij schrijft onder meer voor zorgwelzijn.nl. Als gespreksleider en dagvoorzitter werkt hij vanuit de overtuiging dat de bezoekers aan een congres veel goede vragen en relevante ervaring hebben. Die laat hij graag aan bod komen.

Marjon van Rijn

Bijzonder lector kwaliteit van ouderenzorg
Marjon van Rijn is bijzonder lector kwaliteit van ouderenzorg en heeft een achtergrond als verpleegkundige. Zij werkt als senior onderzoeker bij afdeling ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC en het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam. Daarnaast is Marjon hoofddocent onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Verpleegkunde.

Jan-Kees van Wijnen

Bestuurder bij tanteLouise
Jan-Kees van Wijnen is sinds 1 maart 2021 lid van de Raad van Bestuur bij tanteLouise. Samen met Ingeborg Roks vormt hij het bestuur van de Noord-Brabantse VVT-organisatie met zo’n 2.000 medewerkers, 1.150 cliënten in 16 woonzorgcentra en verpleeghuizen en 1.500 cliënten in de thuiszorg.

Robbert Gobbens

Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, Hogeschool Inholland
Robbert Gobbens werkt sinds februari 2017 als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Bovendien is hij als gastprofessor verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een instrument waarmee kwetsbaarheid bij zelfstandig wonende ouderen kan worden vastgesteld.

Bert Santema

Consulent bij het CCE
Na de HBO-SPH heeft hij de post HBO opleiding autisme en master opleiding autisme gedaan. Bijna 25 jaar is hij werkzaam geweest in de vooral ambulante ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroep waar hij nu mee werk bestaat over het algemeen uit zorgmijders en dan vooral de groep mensen met autisme, hoarding, vervuiling, verslaving en veelal een combinatie van eerdergenoemde factoren. Voor de cliënt vaak alle reden dus om vooral niemand binnen te laten. ”Als hulpverlener is het belangrijk om methodisch te werken, maar er vooral ook van af durven te wijken.” Na bijna 6 jaar ervaring met deze doelgroep heeft hij veel van zijn cliënten mogen leren en hebben ze duidelijk zijn visie in beweging gezet. Eén quote die hij van een cliënt mee kreeg zou hij gerust de basis van deze visie kunnen noemen: “Zie de mens, hoor zijn verhaal en geef regie”

Gerben Bergsma

Eigenaar Bergsma en De Boer Bij- en Nascholing
Gerben Bergsma richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Olav Schuth

Specialist ouderengeneeskunde, Vivium
Vanuit het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam wordt Olav Schuth als specialist Ouderengeneeskunde ingeschakeld door de huisarts om langs te gaan bij mensen thuis in Amsterdam. Zo lang als hij zich kan herinneren heeft hij een fascinatie voor de verhalen achter de mens. Daarom probeert hij ook altijd allereerst stil te staan bij wie de persoon is. Vanuit deze gesprekken komen vaak verschillende vormen van eenzaamheid naar voren. Dit zorgt ervoor dat de oudere thuiswonende nog kwetsbaarder wordt. Tijdens dit congres is het zijn missie om een gezicht te geven aan deze oudere en perspectief te geven hoe om te gaan met eenzaamheid bij ouderen.

Azmi Alubeid

Bewegingsagoog
Vitaliteitgerichte zorg door groei met behoud van functionele integriteit! Azmi Alubeid traint en coacht vanuit Present-coaching.nl teamleiders, zorgmedewerkers en paramedici in het creëren van een werkomgeving waar assertiviteit, weerbaarheid en werkplezier heel normaal zijn.

Martin Kat

Ouderenpsychiater-psychotherapeut en consulent CCE
Martin is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam. Tot 2018 werkte hij als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE. Een specifiek aandachtsgebied is de Psychiatrie bij (vroege) Dementie en het ontwikkelen van meet- en behandelinstrumenten hierbij.

Damas Weideveld

Zorgondernemer, innovator en wijkverpleegkundige
Damas Weideveld is opgegroeid binnen een gezin van verpleegkundigen en zorgondernemers. Met dezelfde ambitie startte hij zijn opleiding verpleegkunde. In 2019 maakte hij de overstap naar de wijk, waar hij al snel problemen voorzag voor de nabije toekomst. De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest bij De Wever, werkte hij mee aan het programma ‘Langer Actief Thuis’ en is hij projectleider Reablement.

Scroll naar boven