Overheid vraagt landelijke aandacht voor tekorten in de wijkverpleging

In een recente oproep benadrukt Damas Weideveld, interim wijkverpleegkundige, de dringende noodzaak om de tekorten in de wijkverpleging landelijk onder de aandacht te brengen. Hij wijst op de onhoudbare situatie van de huidige verzorgingsstaat door de toenemende vergrijzing en het afnemende aantal zorgmedewerkers.

“We moeten de boodschap verspreiden dat de zorg niet meer zal zijn zoals voorheen. De verzorgingsstaat staat onder enorme druk en we moeten naar een participatiemaatschappij waarin we meer voor elkaar gaan zorgen,” zegt Weideveld.

De feiten zijn verontrustend:

  • Tegen 2040 zal het aantal 80-plussers verdubbelen en het aantal 90-plussers verdrievoudigen, terwijl het zorgpersoneel met een derde afneemt.
  • Dit betekent dat het aantal zorgvragers drastisch moet verminderen en dat zorgmedewerkers meer mensen moeten helpen met minder middelen.
  • De campagne “Praat vandaag over morgen” van het ministerie van VWS is een stap in de goede richting, maar volgens Weideveld is de boodschap te rooskleurig. “Er moet een scherpere boodschap komen om mensen echt te laten nadenken over de zorg die ze willen en of deze geleverd kan worden.”

Weideveld stelt voor om een campagne te starten die duidelijk maakt dat de zorg niet meer zoals vroeger zal zijn, zodat wijkverpleegkundigen minder tijd kwijt zijn aan het uitleggen van deze harde realiteit aan cliënten en hun families.

“Als we nu niet ingrijpen, stagneert binnen tien jaar het hele zorgstelsel en zullen mensen onnodig lijden door gebrek aan de juiste zorg,” waarschuwt hij.

Meer leren van Damas? Hij staat op het programma tijdens het congres Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen >

Bron: https://www.nursing.nl/werk/personeelstekort/overheid-vraag-landelijk-aandacht-voor-de-tekorten-in-de-wijk/
Deel dit bericht

Andere artikelen

Scroll naar boven