Ethische dilemma’s in de ouderenzorg: Hoe ga je om met cliënten die niet willen douchen?

In de ouderenzorg stuiten zorgverleners vaak op ethische dilemma’s. Een veelvoorkomend probleem is hoe om te gaan met cliënten die wekenlang niet willen douchen. En wat doe je als een cliënt met slikproblemen geen gemalen voedsel wil? Dit kan voor veel onzekerheid zorgen, vooral bij beginnende verpleegkundigen.

Zorgethicus Jasmijn de Lange biedt handvatten voor deze situaties. Ze benadrukt het belang van communicatie en respect voor de normen en waarden van de cliënt. Het is cruciaal om met de cliënt in gesprek te gaan en hun wensen serieus te nemen, terwijl je tegelijkertijd de zorgkwaliteit bewaakt.

3 herkenbare casussen:

Casus 1: Weigeren te douchen

Een oudere cliënt wil voor langere tijd niet douchen, wat zorgt voor zorgen over hygiëne en welzijn. Zorgverleners kunnen proberen de achterliggende redenen te begrijpen en alternatieve opties bieden, zoals een wasbeurt aan de wastafel, om de situatie respectvol aan te pakken.

Casus 2: Slikproblemen en voedselweigering

Een cliënt met slikproblemen weigert gemalen voedsel. Het is belangrijk om samen naar smakelijke en voedzame alternatieven te zoeken, waardoor de eetervaring aangenaam blijft en de voedingsbehoeften worden vervuld.

Casus 3: Roken in huis

Een cliënt wil binnen blijven roken, wat kan leiden tot conflicten over gezondheids- en veiligheidsnormen. Het is cruciaal om de cliënt te informeren over de risico’s en samen te zoeken naar een compromis, zoals roken op een aangewezen plek buiten, om zowel het comfort van de cliënt als de veiligheid van anderen te waarborgen.

Casus 4: Weigering van medicatie

Een cliënt met chronische pijn wil geen pijnstillers gebruiken. Het is essentieel om een open gesprek te voeren om de angsten en bezwaren van de cliënt te begrijpen. Alternatieve methoden voor pijnverlichting kunnen worden overwogen om comfort te bieden zonder medicatie.

Praktische tips voor zorgverleners:

  • Voer open en empathische gesprekken met cliënten.
  • Probeer de onderliggende redenen voor hun weigering te begrijpen.
  • Zoek naar compromisoplossingen die de wensen van de cliënt respecteren en toch voldoen aan zorgstandaarden.

Behoefte aan meer informatie en praktische adviezen? Kom dan naar het congres Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen >

 

Bron: https://www.nursing.nl/praktijk/ouderenzorg/mijn-client-wil-wekenlang-niet-douchen-en-andere-dilemmas-bij-ouderen/
Deel dit bericht

Andere artikelen

Scroll naar boven